Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Gia Định (GDC– Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm  2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông
Tỷ lệ thực hiện: 5%, trong đó:
+ Chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).
+ Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thực hiện: 25/03/2016.

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty, địa chỉ: 285 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TPHCM bắt đầu từ ngày 25/03/2016 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.