Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần (GAS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/10/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Tổng Công ty khí Việt Nam – Công ty cổ phần (vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 23/10/2015) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.