Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home (G20 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:            1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 18/05/2015

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Lâm Ký, 195 Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.