Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home (G20 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  13/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên  2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.