Công ty Cổ phần FPT (FPT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) (áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên)

- Thời gian thực hiện:  09/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 09/09/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.