Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu lúc 13 giờ ngày 22/4/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty. Địa chỉ: Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, Thành phố Sóc Trăng.

- Nội dung họp: Cụ thể sẽ thông báo sau trên thư mời hoặc đăng tải trên địa chỉ trang website của Công ty: www.fimexvn.com.vn

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.