(ĐTCK)

Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015

1, Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Xem xét quyết định chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Điều chỉnh mức chi cổ tức bằng tiền mặt từ 20% lên 50% trên mệnh giá cổ phiếu; Xem xét phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

2, Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 11/9/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta (Fimex VN), địa chỉ: Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, Thành phố Sóc Trăng bắt đầu từ ngày 11/9/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.