Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/11/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016
Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
-  Ngày thanh toán: 20/12/2016
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta, địa chỉ: Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, Thành phố Sóc Trăng bắt đầu từ ngày 20/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.