Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi sao Thăng Long – Số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Điều chỉnh kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt (Theo Nghị quyết số 3006/2015/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 30/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam);

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

+ Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam lên đến 100% vốn Điều lệ;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.