Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (FDC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/5/2015

­ Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 16/06/2015.

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành thông báo sau.

- Nội dung họp: Tổ chức phát hành thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.