Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (FDC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/05/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 31/05/2016.
- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành thông báo sau.
- Nội dung họp: Tổ chức phát hành thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.