Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (FDC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả Cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền và Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

a) Chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 750 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/08/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở CTCP Ngoại thương và phát triển Đầu tư TP.HCM, số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 18/08/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b) Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 8/2015.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở CTCP Ngoại thương và phát triển Đầu tư TP.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến: Về việc sử dụng nguồn vốn của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.