Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (FCM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016.

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 16/04/2016
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty – Cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.