Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (FCM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- Thời gian thực hiện: 08/06/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân và làm thủ  tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần khoáng sản FECON - cụm công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vào các ngày thứ 6 và thứ 7 trong tuần (từ 8h30 - 12h00) bắt đầu từ ngày 08/06/2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.