Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn Thông (ELC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2015

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (Cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượngcổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1260 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách thì sẽ được nhận thêm 1260*8/100=100,8 cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 100 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông, địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.