Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (EID - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:
+ Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
+ Thời gian thanh toán: 25/03/2016
+ Địa điểm thực hiện:
* Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Phòng Kế toán - Tài vụ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân. Địa chỉ cụ thể: Tầng 4 - Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.35122649, Fax: 04.35123449.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.