Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EIB - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2016 

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 8 giờ, thứ sáu, ngày 29/4/2016

- Địa điểm thực hiện:  Trung tâm Hội nghị GEM CENTER, Tầng 5, Gem Center, 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.