Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 04 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục – Địa chỉ: Số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến thông qua các nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016, bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 và một số nội dung khác liên quan.

b . Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
-      Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
-      Thời gian thực hiện: 28/04/2016
-      Địa điểm thực hiện:
+    Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+    Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ  tức tại phòng Kế toán – Tài chính Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/04/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.