Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (EBS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 11/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội đồng Quản trị sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: Hội đồng Quản trị sẽ thông báo sau

2. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỉ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Thời gian thanh toán: 20/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội – Tầng 2, nhà D, khu Văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 20/04/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.