Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức lần 2 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:            10%/cổ phiếu(01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/06/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (nơi mở tài khoản lưu ký).

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (Số 15 đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/06/2015 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.