Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (DXL – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Số 09 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.