CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện, địa điểm thực hiện và nội dung họp: Thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.