Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  13/05/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 50% (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 31/05/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ kể từ ngày 31/05/2016 (vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.