Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam-Hungari (DVH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện:

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam – Hungari, địa chỉ tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội bắt đầu từ ngày 02/03/2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.