CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt I năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:  6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/12/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Phòng 4, tầng 2, khu 2 tầng, CTCP Thương mại dịch vụ tổng hợp cảng Hải Phòng, địa chỉ: số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng kể từ ngày 15/12/2015 (vào giờ làm việc hành chính) và xuất trình chứng minh nhân dân. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.