Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/09/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

- Thời gian thực hiện: 12/10/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/10/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.