Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (DRL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến trong tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk (Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội).

- Nội dung lấy ý kiến:  Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (nội dung chi tiết Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.