Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước (DRH – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2015

- Lý do và mục  đích : Tham dự Đại hội cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời hạn thực hiện: Dự kiến 05/12/2015

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ;

+  Giới thiệu và thông qua việc đầu tư một số dự án dự kiến triển khai trong năm 2016 và các năm tiếp theo;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.