Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (DQC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2014

a. Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5 %/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Bóng đèn Điện Quang (địa chỉ 125 Hàm Nghi, Q. 1, TP. HCM) bắt đầu từ ngày 24/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu mới nhận được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 158 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận là (158/10)x1=15,8 cổ phiếu. Theo quy định xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 15 cổ phiếu, 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Bóng đèn Điện Quang (Địa chỉ : 125 Hàm Nghi, Q.1, TP. HCM) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.