Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (DQC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bóng đèn Điện Quang (địa chỉ ; 125 hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM) và xuất trình chứng minh nhân dân bắt đầu từ ngày 20/08/2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.