Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (DQC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 20/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bóng đèn Điện Quang (địa chỉ: 125 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM) và xuất trình chứng minh nhân dân bắt đầu từ ngày 20/12/2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.