Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

 + Trình Đại hội đồng cổ đông về việc tái cấu trúc bộ máy quản lý;

 + Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.