Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.

- Nội dung lấy ý kiến:  Thông qua các báo cáo thường niên của năm 2015, kế hoạch phân chia lợi nhuận 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và một số vấn đề khác.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.