Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2016

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 22/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty (địa chỉ: xã Thuận Phú, H. Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước) (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/12/2016. Khi đến nhận vui lòng xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần và giấy CMND hoặc giấy ủy quyền hợp lệ. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.