Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP (DPM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016.

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016.

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 .

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2016..

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung họp: Thông báo sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.