Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (DPC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 18/06/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.