Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/05/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (nơi mở tài khoản lưu ký).

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Thống kê - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3, số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng và chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, số 42/74 Nguyễn Giản Thanh, phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh (đối với các cổ đông đăng ký địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh) bắt đầu từ ngày 28/05/2015 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.