Công ty cổ phần Nhựa Đồng nai (DNP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  dự kiến ngày 19/03/2016.

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo trong thư mời tham dự họp.

- Nội dung lấy ý kiến: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (chi tiết sẽ gửi kèm theo thư mời tham dự họp).

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.