Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/11/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3817137) kể từ ngày 30/11/2015 trong thời gian làm việc từ thứ 2-6 (sáng từ 7h30 – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h00). Cổ đông khi đến nhận cổ tức mang theo chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.