Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (DNL – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2015

- Lý do: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Kế toán – Nhân sự - Tiền lương Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/05/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.