Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (DNL – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/05/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: 31/05/2016
 - Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/05/2016 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.