Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2106

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo sau

2. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:
+ Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
+ Thời gian thanh toán: 12/04/2016
+ Địa điểm thực hiện:
* Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/04/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.