Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức còn lại của năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty CP xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO số 66 Quốc Lộ 30, P. Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/09/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.