CTCP Địa ốc Đà Lạt (DLR – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự đại hội  đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 15/07/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt, 25 Trần Phú,  phường 3, Thành phố Đà Lạt

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.