CTCP Du Lịch Đắk Lắk (DLD - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/04/2016

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo bằng thư mời cho cổ đông
Địa điểm thực hiện: Dự kiến khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh – TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo bằng thư mời cho cổ đông theo chương trình ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.