Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau trên website của Công ty tại địa chỉ http://www.dic-intraco.vn

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau trên website của Công ty tại địa chỉ http://www.dic-intraco.vn

- Nội dung họp: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.