Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2015

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: 100:6 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được chia thêm 6 cổ phiếu mới).

- Số lượng dự kiến phát hành: 1.504.908 cổ phiếu

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo cho tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm không vượt quá số lượng đã được ĐHĐCĐ TN 2015 thông qua, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A nắm giữ 119 cổ phiếu, tương ứng với 119 quyền, sẽ nhận được số cổ phiếu mới (119/100)*6=7,14 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A sẽ được nhận 7 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,14 cổ phiếu được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC- Lầu 9, Tòa nhà Vietcombank, 13-13 bis Kỳ Đồng, P9, Q3, TP.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.