Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng (DHP- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích:   Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện:                  1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện:  Hội trường Công ty tại số 734 đường Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.