Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng (DHP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 16/10/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty tại số 734 đường Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

- Nội dung họp: Thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014, phương án tái cơ cấu hoạt động của công ty con và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 30/10/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng - Địa chỉ: 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu) kể từ ngày 30/10/2015. Khi đến nhận cổ tức, quý cổ đông vui lòng mang theo chứng minh nhân dân, sổ cổ đông, giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân của người nhận tiền (đối với cổ đông là pháp nhân), giấy ủy quyền có chứng thực (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.