Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng (DHP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/12/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền 
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 28/12/2016
-  Địa điểm thực hiện: 
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng - Địa chỉ: 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu) kể từ ngày 28/12/2016. Khi đến nhận cổ tức, quý cổ đông vui lòng mang theo chứng minh thư nhân dân, sổ cổ đông, giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân của người nhận tiền (đối với cổ đông là pháp nhân), giấy ủy quyền có chứng thực (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.